Badania dla serca

funkcje.mapy-navi.com.pl www.hutartzine.com

Choroby serca mogą przebiegać bezobjawowo, dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie badań. Obecnie współczesna medycyna oferuje wiele, różnorodnych badań, które umożliwiają wykrycie wszelkich nieprawidłowości. Badania te powinny być wykonywane głównie u osób w wieku średnim i starszym, jednak dotyczą one również tych osób, które dbają o swoje zdrowie.

Jednym z takich badań jest angiografia. Dzięki niemu można precyzyjnie ocenić stan tętnic wieńcowych. Ze względu na to, że angiografia zalicza się do badań inwazyjnych, trzeba wykonać ją w warunkach szpitalnych.

Do organizmu pacjenta wprowadza się specjalny cewnik, przez który lekarz ogląda naczynia wieńcowe. Dodatkową zaletą angiografii jest to, że wykrywa ona wszelkie zwężenia i niedrożności. Do równie ważnych badań zalicza się echokardiografia.

Dzięki temu badaniu można ocenić strukturę serca oraz poszczególnych naczyń krwionośnych. Ponadto echokardiografia zalicza się do badań nieinwazyjnych. Na jego podstawie można wykryć wiele chorób serca, a nawet określić rokowania pacjenta.

Bardziej zaawansowane badanie nosi nazwę holter EKG. Polega ono na całodobowym monitorowaniu pracy serca podczas wykonywania codziennych czynności. W ten sposób można wykryć wszelkie zaburzenia pracy serca.

Badanie to jest również szczególnie przydatne dla pacjentów z rozrusznikiem serca, bowiem umożliwia dokonanie prawidłowej oceny odnośnie skuteczności urządzenia. Badania te należy wykonywać systematycznie w określonych odstępach czasowych.