Badanie serca

Choroby serca należą współcześnie do jednych z najpowszechniejszych chorób. Są one niezwykle niebezpieczne, a ich niezdiagnozowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji. Kluczową rolę w profilaktyce chorób serca odgrywają odpowiednie badania serca, które mogą potwierdzić lub wykluczyć występowanie choroby.

Powszechne badania serca

Najpopularniejsze i podstawowe badanie serca to wywiad z pacjentem.

Lekarz na podstawie uzyskanych od pacjenta informacji jest w stanie ocenić, czy objawy pacjenta wymagają wnikliwszych badań, czy też nie. Po przeprowadzeniu wywiadu, lekarz może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego badania, którym jest badanie fizykalne. Badanie to składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest osłuchanie serca.

W ślad za nim idzie pomiar ciśnienia tętniczego, jak również wnikliwa obserwacja – kontrola masy ciała pacjenta oraz jego obwodu w talii. W sytuacji, w której badanie fizykalne potwierdzi obawy lekarza, konieczne jest wykonanie badań laboratoryjnych tzw. lipogramu, czyli profilu lipidów – cholesterolu i triglicerydów. Po wykonaniu badań laboratoryjnych i potwierdzeniu wystąpienia nieprawidłowości, lekarz może podjąć decyzję o skierowaniu pacjenta na jedno z nieinwazyjnych badań serca.

Nieinwazyjne badania serca

  • Jednym z najpopularniejszych, nieinwazyjnych badań serca jest echokardiografia, potocznie nazywana echem serca lub USG serca. Badanie to jest wykonywane na kilka sposobów. Najpopularniejszą echokardiografią jest echo serca spoczynkowe wykonywane w normalnych warunkach. Lekarz może zalecić również wykonanie echa serca wysiłkowego, jak również śródsercowego.

  • Innym popularnym badaniem serca jest badanie dopplerowskie serca, które pozwala na ocenienie jakości i szybkości przepływu krwi przez naczynia wieńcowe. Badanie dopplerowskie podobnie jak echo serca jest wykonywane za pomocą ultrasonografu.
  • Niemniej popularnym badaniem serca jest rezonans magnetyczny. Badanie to pozwala przede wszystkim na ocenę nie tylko budowy samego serca, ale również naczyń wieńcowych.

  • Scyntygrafia serca jest badaniem, które przy pomocy izotopów promieniotwórczych pozwala ocenić budowę mięśnia sercowego. Oprócz tego, podczas scyntygrafii diagnosta jest w stanie ocenić również jakość pracy serca, a także budowę tętnic wieńcowych.

.