Choroba niedokrwienna serca

www.workuta.pl

Wśród wielu chorób serca nie sposób nie wyróżnić jednej z częściej występujących wśród osób chorujących na serce. Mianowicie chodzi o chorobę niedokrwienną serca, często utożsamianą z miażdżycą. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż pomimo faktu, że miażdżyca powoduje chorobę niedokrwienną serca to nie jest tożsama z nią.

Ponadto miażdżyca w wielu przypadkach jest niezwykle groźna ze względu na ryzyko zawału. Warto pamiętać o tym, gdyż to właśnie choroby powiązane z niedokrwiennością serca stanowią przyczynę największej liczby zgonów w państwach o wysokim rozwoju cywilizacyjnym. W czym tkwi ryzyko choroby niedokrwiennej? Tego rodzaju choroba serca objawia się tym, iż komórki mięśnia sercowego nie otrzymują należytej dawki tlenu i składników odżywczych, które transportowane są w krwi.

W momencie zwężenia tętnic wieńcowych, krew nie dociera w prawidłowy sposób i w odpowiednim tempie do komórek mięśniowych serca. W konsekwencji może prowadzić to do zawału, który niezwykle często kończy się śmiercią pacjenta. Co może być powodem choroby niedokrwiennej serca? Wielu kardiologów jest zdania, że główny wpływ na stan naszego serca ma styl życia (niewłaściwa dieta, otyłość, brak aktywności fizycznej), a zwłaszcza nałogi (palenie papierosów, spożywanie nadmiernej ilości alkoholu).

Z kolei dodatkowo wyróżnia się pacjentów bardziej narażonych na ryzyko wystąpienia tej choroby (bez względu na czynniki, na które mamy wpływ), tj. mężczyzn powyżej 45 roku życia i kobiety powyżej 55 roku życia.