Nowotwory serca

kardiolog poznań

Na sercu mogą wytworzyć się zmiany nowotworowe. Dotyczy to wszystkich struktur serca. W większości przypadków są to guzy przerzutowe. Te z kolei powstają na skutek nowotworów płuca, sutka. Wyróżnia się również pierwotne guzy. Większość z nich jest niezłośliwa. Do tego rodzaju guzów zaliczają się m.in. śluzaki, włókniaki oraz tłuszczaki.

Te pierwsze bardzo często zlokalizowane są na lewym przedsionku serca. Zazwyczaj rozwijają się na skutek nieprawidłowego przepływu krwi przez serce. Ostatnią grupę guzów serca stanowią guzy o charakterze złośliwym. Mogą się one rozwinąć np. u chorych na AIDS. Nowotwory serca objawiają się w dość charakterystyczny sposób. Chorzy skarżą się na nadmierną utratę masy ciała, poty nocne. Często występują u nich stany podgorączkowe i bóle stawów. Objawy te niekiedy mylone są z grypą.

Do innych objawów należy zaliczyć duszności, omdlenia i kołatanie serca. Diagnostyka nowotworów serca odbywa się poprzez echokardiografię. Stosuje się echokardiografię przezklatkową lub przezprzełykową. Dzięki temu badaniu można precyzyjnie określić wielkość zmiany nowotworowej oraz jej zasięg. W niektórych przypadkach stosuje się bardziej zaawansowane badania, takie jak tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny. Leczenie nowotworów serca odbywa się poprzez operację chirurgiczną. Dotyczy to jednak wyłącznie nowotworów łagodnych. Warto jednak pamiętać, że istnieje prawdopodobieństwo nawrotów guzów nowotworowych. W przypadku guzów złośliwych rokowania są znacznie gorsze.