W wychowaniu ważne są granice

Często można się spotkać ze stwierdzeniami, że dzieci powinny mieć jak najwięcej swobody, że nie powinniśmy ich ograniczać, że one same z biegiem czasu będą potrafiły określić, co jest dla nich dobre, a co złe. I faktycznie takie podejście mogłoby się wydawać właściwe, zwłaszcza jeśli planujemy wychować dziecko na samodzielnego i myślącego człowieka. Jak się jednak okazuje, dzieci tak naprawdę potrzebują jasno wyznaczonych granic, a to oznacza, że takie pozwalanie im na robienie wszystkiego co chcą, nie jest najlepszą metodą wychowawczą. Zwłaszcza jeśli chcemy mieć pewność, że z jednej strony dziecko poradzi sobie w dorosłym życiu, a z drugiej będzie potrafiło dostosować się do obowiązujących w społeczeństwie zasad.

Przez obserwację i nie tylko

Przede wszystkim wyznaczając dziecku określone granice, których nie może przekraczać i trzymając się tych granic, przy przekroczeniu których, muszą się pojawić odpowiednie konsekwencje, mamy pewność, że dziecko czuje się bezpieczne. Ono musi mieć nakreślone ramy tego co wolno, a czego nie wolno, bo tylko wtedy jest w stanie zbudować odpowiednie poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowo warto sobie zdawać sprawę z tego, że dzieci uczą się przez obserwację. Jeśli najpierw czegoś zabraniamy, a później na to pozwalamy, to dziecko szybko to wychwyci.

Co więcej, nasze wychowanie dziecka powinno się odbywać w oparciu o szacunek, bo musimy pamiętać, że dziecko jest autonomiczną jednostką i nie wolno nam narzucać wszystkiego siłą, bo wówczas nie będzie to już wychowanie, a tresura.

Rzeczy ważne i mniej ważne

W wychowywaniu dzieci warto sobie zdawać sprawę z tego, że są rzeczy ważne i mniej ważne. To oznacza, że są takie dziedziny naszego życia, od których będzie zależało chociażby bezpieczeństwo dziecka i wówczas tutaj nie ma możliwości na negocjacje. Powinniśmy konsekwentnie wymagać pewnych zachowań, które zmniejszą do minimum niebezpieczeństwo wystąpienia groźnych sytuacji.

Takie coś z pewnością będzie się zaliczało do rzeczy ważnych. Ale z drugiej strony mamy rzeczy mniej ważne, takie jak chociażby odpowiedni strój do przedszkola czy szkoły. Tutaj możemy dziecku pozostawić większą swobodę, tak aby samodzielnie potrafiło wybierać w co chce się ubrać. Nie mniej, tu także powinny być odpowiednie granice, odnośnie tego co wolno założyć a czego nie, tak aby współgrało to z normami społecznymi.

Nie mniej w tej kwestii od czasu do czasu możemy się zgodzić na pewne ustępstwa. Warto wiedzieć, że takie wyznaczanie granic daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie przyzwyczaja je do życia w społeczeństwie, gdzie też nie zawsze można robić to wszystko, co się chce.